TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-net) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Hiện nay, Tổng công ty đang có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự trong lĩnh vực quản lý điều hành, vận hành khai thác mạng viễn thông cho Trung tâm Điều hành Quản lý mạng.
1 Số lượng: 9 người.
2 Nơi làm việc: Hà Nội (4 người), TP. Hồ Chí Minh (3 người), Đà Nẵng (2 người).
3 Công việc: quản lý điều hành, vận hành khai thác thiết bị mạng viễn thông: Di động, IP/Internet, chuyển mạch, giá trị gia tăng.
4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/11/2016 đến hết ngày 09/12/2016.
Xem chi tiết trong file đính kèm.