Tổng quan

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
Ngành Điện Tử-Viễn Thông được hình thành và phát triển trên cơ sở ban đầu là Bộ môn Mạch-Điện tử, Khoa Điện, Trường Đại Học Bách khoa Đà Nẵng, được đánh dấu bằng việc đào tạo 24 sinh viên chuyên ngành ĐT-VT đầu tiên vào năm 1988.

Đến năm 1994, Đại học Đà Nẵng được thành lập, trường Đại học Bách Khoa đổi tên thành trường Đại học Kỹ thuật là một trong các thành viên của Đại học Đà Nẵng;  trong bối cảnh đó, Bộ môn Mạch-Điện tử và Trung tâm tin học được hợp nhất và thành lập Khoa Công nghệ thông tin. Đến năm 1999, đổi tên thành Khoa Công nghệ Thông tin-Điện tử Viễn thông. Đến năm 2004 thì tách ra và hình thành Khoa Điện tử-Viễn thông nhằm đáp ứng với nhu cầu xã hội và sự lớn mạnh của ngành ĐT-VT như ngày nay.

Về cơ cấu tổ chức: Khoa hiện có 45 giảng viên và cán bộ phục vụ giảng dạy trong đó: 05 PGS.TS, 15 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ, 5 Giảng viên chính, 10 Kỹ sư và cử nhân. Chi bộ khoa có 20 đảng viên, nhiều năm liền luôn đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”. Công đoàn khoa có 45 công đoàn viên, luôn đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”. Khoa hiện có 3 chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Viễn thông và Kỹ thuật Máy tính, đào tạo kỹ sư­ ngành Điện tử-Viễn thông hệ chính qui, hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học tại trường và các trung tâm. Đồng thời, Khoa còn kết hợp với các Khoa khác đào tạo hệ cử nhân Sư­ phạm Kỹ thuật, hệ  kỹ sư Cơ điện tử và kỹ sư­ Chất lượng cao, hệ cao đẳng công nghệ. Ngoài ra, Khoa còn đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Điện tử, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Thành tích: Huân chương Lao động Hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và các bằng khen khác.
 

Huân chương Lao động Hạng Ba


Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐTBằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network