Lý lịch khoa học

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
PGS.TS Tăng Tấn Chiến
PGS.TS Tăng Tấn Chiến Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Giảng viên cao cấp
PGS.TS Nguyễn Văn Cường
PGS.TS Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Giảng viên cao cấp
TS. NGÔ MINH TRÍ
TS. NGÔ MINH TRÍ Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Phó Khoa, Giảng viên
PGS.TS Bùi Thị Minh Tú
PGS.TS Bùi Thị Minh Tú Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Phó Khoa, Giảng viên
TS. HUỲNH VIỆT THẮNG
TS. HUỲNH VIỆT THẮNG Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Trưởng bộ môn, Giảng viên
TS. HỒ PHƯỚC TIẾN
TS. HỒ PHƯỚC TIẾN Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Trưởng bộ môn, Giảng viên
ThS. HỒ VIẾT VIỆT
ThS. HỒ VIẾT VIỆT Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Giảng viên cao cấp
TS. HOÀNG LÊ UYÊN THỤC
TS. HOÀNG LÊ UYÊN THỤC Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa Giảng viên