Phòng thí nghiệm máy tính C209

Phòng Máy tính C209 được đầu tư năm 2006 thuộc dự án trọng điểm của Bộ Giáo dục và được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Được trang bị 50 PC cấu hình cao và hệ thống Server, đáp ứng được yêu cầu các bài thí nghiệm thực hành dành cho sinh viên cũng như nhu cầu nghiên cứu khoa học của giảng viên. Đến năm 2012, phòng thí nghiệm Máy tính được trang bị thêm công cụ tính toán mô phỏng Matlab và thiết kế phân tích mạch Orcad dưới sự tài trợ của công ty Cadence. Bên cạnh đó phòng Máy tính C209 cũng được tài trợ 20 KIT MSP430 của tập đoàn TI.

Phòng thí nghiệm máy tính hiện nay có thể đáp ứng được nhu cầu thực hành thí nghiệm của các môn học sau:

STT

Khóa học

Môn học

Thiết bị và phần mềm

01.

ETE

ECE4070

 TN Vi Xử Lý

 KIT vi xử lý MSP430

02.

ECE4078

 TN Thiết Kế Bộ Lọc Số

 Tool Matlab, Máy tính PC

03.

ECE3004

 TN Lý Thuyết Mạch Điện Tử

 Tool Orcad, Máy tính PC

04.

ECE4074

 TN Mạng TT Máy Tính

 Máy tính PC

05.

ECE3016

 TH Kỹ Thuật Lập Trình

 Tool C++, Máy tính PC

06.

ECE4033

 TN Kỹ Thuật Siêu Cao Tần

 Tool Orcad, Máy tính PC

07.

ECE3020

 TN Tín Hiệu & Hệ Thống

 Tool Matlab, Máy tính PC

08.

ECE3038

 TN Hệ thống thông tin

 Tool Matlab, Máy tính PC

09.

ECE3030

 TN Kỹ Thuật Anten

 Tool Orcad, Máy tính PC


 
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network