Phòng thí nghiệm điện tử 2

Phòng Thí Nghiệm Điện Tử 2 (C121B) nhằm phục vụ cho sinh viên trong Khoa ĐTVT nói riêng và các Khoa khác trong trường nói chung. Hầu hết các mạch thí nghiệm tự sản xuất để hướng dẫn được nhiều sinh viên trong một lần (khoảng 20 - 30 sinh viên).
Hiện nay phòng TN đáp ứng cho 02 môn học chính là Kỹ thuật Vi Điều Khiển và Điều Khiển Logic.

 

Phòng Thí Nghiệm Điện tử 2 hiện nay có thể đáp ứng được nhu cầu thực hành thí nghiệm của các môn học sau:
 

STT

 Khóa học

Môn học

Thiết bị và phần mêm

01

ETE

1060383

 Thí nghiệm Vi Điều Khiển

 KIT 8051, MCU8051IDE

02

1061053

 Thí nghiệm Điều Khiển Logic

 PLC S7-200, Step7 - MicroWin 
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network