Cơ hội việc làm & thông tin tuyển dụng

Synapse High-Quality Internship Program 2023
Synapse High-Quality Internship Program is to provide opportunities for Junior/Senior Students or anyone who has an interest in a PD/DFT/Synthesis career to show their abilities and become the next successor of Synapse. Individuals with ambitions to...
VNPT net Đà Nẵng tuyển dụng Tháng 12.2020
VNPT net Đà Nẵng tuyển dụng một số vị trí Tháng 12.2020
Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay ATTECH TUYỂN DỤNG Tháng 10.2020
Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay ATTECH TUYỂN DỤNG Tháng 10.2020
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung tuyển dụng 2020
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng, do nhu cầu...
CÔNG TY TNHH HTGSOFT VIỆT NAM tuyển dụng 2020
MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện việc thiết kế PCB nhằm phục vụ cho công tác sản xuất, góp phần quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Trách nhiệm và nhiệm vụ: