Phòng thí nghiệm mô phỏng

  Phòng thí nghiệm tính toán hiệu năng cao High Performance Computing (HPC) được xây dựng đề án và hoàn thành vào cuối năm 2017 với tổng kinh phí dự án 8 tỷ VNĐ. Phòng thí nghiệm HPC gồm 02 phòng (01 phòng để chứa hệ thống máy tính C118 và 01 phòng điều hành và sử dụng hệ thống máy tính hiệu năng cao C119) với tổng diện tích 80 m2.
  Phòng thí nghiệm HPC sử dụng để xây dựng, phân tích, đánh giá các thuật toán ứng dụng trong xử lý tín hiệu số, kỹ thuật nhận dạng, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, Nghiên cứu triển khai các thuật toán trên môi trường tính toán song song nhờ sự đồng bộ hệ thống các máy tính chủ, các thiết bị lưu trữ, các siêu máy tính và hệ thống các phần mềm chuyên dụng dùng cho các thử nghiệm, tính toán, nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính, viễn thông và xử lý tín hiệu.


Phòng Thí nghiệm Mô Phỏng hiện nay có thể đáp ứng được nhu cầu thực tập, thí nghiệm của các môn học sau:

 

STT

Khóa học

Môn học

Thiết bị và phần mềm

01.

ETE

ECE4028

Đồ án chuyên ngành Điện tử

 • Máy chủ Front-end: Head node & Master node (Dell PowerEdge R730xd)
 • Máy chủ NFS (NFS server - Dell PowerEdge R730xd)
 • Blade Server (10 Compute Node - 10 Dell PowerEdge M630)
 • Phần mềm HPC Workload Management PBS Work Altair

02.

ECE4088

Đồ án chuyên ngành Máy tính

03.

ECE4058

Đồ án chuyên ngành Viễn thông

04.

ECE4030

Đồ án tốt nghiệp (KTDT)

05.

ECE4060

Đồ án tốt nghiệp (KTVT)

06.

ECE4090

Đồ án tốt nghiệp (KTMT)


 
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network