Phòng thí nghiệm viễn thông

Với sự hợp tác của khoa và công ty VTN3, phòng thí nghiệm viễn thông đã được tài trợ hệ thống truyền dẫn quang SDH và chuyển mạch IP. Với hệ thống này, sinh viên năm cuối có thể thực tập trên thiết bị thực tế một cách trực quan trực quan nhất. Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn có hệ thống thông tin gồm các mô đun điều chế, mã hóa, giải điều chế, giải mã,…

 

 
Phòng thí nghiệm Viễn Thông đáp ứng được nhu cầu thực tập, thí nghiệm của các môn học sau:
 

No.

COURSES

SUBJECT

DEVICES

01.

ETE

1061340

Thí nghiệm hệ thống thông tin

Các mô đun trong hệ thống thông tin

02.

1061390

Thực tập tốt nghiệp (Viễn thông)

Hệ thống truyền dẫn quang SDH và chuyển mạch IP


 
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network