BAN LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

1. 2005-2007:
 • ThS. Phạm Vĩnh Minh: Trưởng Khoa
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn: Phó TK
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Cường: Phó TK
2. 2007-2011:
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng Khoa
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Cường: Phó TK
 • TS. Ngô Văn Sỹ: Phó TK
3. 2011-2015:
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng Khoa
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Cường: Phó TK
 • PGS.TS. Phạm Văn Tuấn: Phó TK
4. 2015-T2/2020:
 • PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn: Trưởng Khoa
 • TS. Ngô Minh Trí: Phó TK
 • PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú: Phó TK
5. 2020-nay:
 • TS. Ngô Minh Trí: Trưởng Khoa
 • TS. Phan Trần Đăng Khoa: Phó TK
 • PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú: Phó TK

                                   TRƯỞNG BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ

Bộ
môn Kỹ thuật Điện tử

 • 2006-2012: ThS. Lê Xứng
 • 2012-2020: TS. Huỳnh Việt Thắng
 • 2020-nay: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông

 • 2004-2010: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
 • 2010-2012: TS. Hoàng Lê Uyên Thục
 • 2012-2013: PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng
 • 2013-2018: TS. Trần Thị Hương
 • 2018-2020: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng
 • 2020-nay: TS. Võ Duy Phúc (phụ trách)

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

 • 2005-2007: TS. Ngô Văn Sỹ
 •  2007-2015: ThS. Hồ Viết Việt
 • 2015-nay:  TS. Hồ Phước Tiến
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network