Cán bộ

Họ tên - Chức vụ
Thông tin cá nhân
TS. Ngô Minh Trí Trưởng Khoa, Giảng viên
Phòng làm việc: C109
Điện thoại: (0236) 3841287
Công việc:
PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú Phó Trưởng Khoa, Giảng viên cao cấp
Phòng làm việc: C207
Điện thoại: (0236) 3841287
Công việc:
TS. Phan Trần Đăng Khoa Phó Trưởng Khoa, Giảng viên
Phòng làm việc: C207
Điện thoại: (0236) 3841287
Công việc:
Họ tên - Chức vụ
Thông tin cá nhân
CN. Lê Lưu Hồng Diễm Giáo vụ và Thư ký Khoa
Phòng làm việc: Văn phòng Khoa
Điện thoại: (0236) 3841287
Họ tên - Chức vụ
Thông tin cá nhân
TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn Giảng viên chính, Trưởng bộ môn
Phòng làm việc: C110
Công việc:
TS. Huỳnh Việt Thắng Giảng viên chính
Phòng làm việc: C110
TS. Phan Trần Đăng Khoa Giảng viên, Phó trưởng khoa
Phòng làm việc: C110
ThS. Nguyễn Văn Phòng Giảng viên chính
Phòng làm việc: C110
TS. Huỳnh Thanh Tùng Giảng viên, PGĐ quan hệ doanh nghiệp ĐHBK
Phòng làm việc: C110
TS. Võ Tuấn Minh Giảng viên, Phụ trách CLC
Phòng làm việc: C110
KS. Lê Hồng Nam Phụ trách Xưởng điện tử, Chủ tịch Công đoàn Khoa
Phòng làm việc: Xưởng điện tử C121
ThS. Lê Xứng Giảng viên chính
Phòng làm việc: C110
ThS. Dư Quang Bình Giảng viên
Phòng làm việc: C110
TS. Nguyễn Bá Hội Giảng viên
Phòng làm việc: Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
KS. Vũ Vân Thanh Phụ trách phòng thí nghiệm
Phòng làm việc: C120
TS. Tăng Anh Tuấn Giảng viên
Phòng làm việc: C110
Họ tên - Chức vụ
Thông tin cá nhân
TS. Bùi Thị Minh Tú Giảng viên cao cấp, Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ Môn
Phòng làm việc: C207
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Giảng viên cao cấp
Phòng làm việc: C111
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng Giảng viên, Phó Viện trưởng ViệnKH&CNTT ĐHĐN
Phòng làm việc: C111
PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Giảng viên cao cấp, Nhà giáo ưu tú
Phòng làm việc: C111
PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Giảng viên cao cấp
Phòng làm việc: C111
TS. Hoàng Lê Uyên Thục Giảng viên chính
Phòng làm việc: C111
PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Giảng viên, Truởng ban KHCN & Môi trường
Phòng làm việc: Ban KHCN & Môi trường
TS. Lê Thị Phương Mai Giảng viên
Phòng làm việc: C111
TS. Nguyễn Thị Hồng Yến Giảng viên
Phòng làm việc: C111
TS. Võ Duy Phúc Giảng viên, Bí thư LCĐ
Phòng làm việc: C106
Họ tên - Chức vụ
Thông tin cá nhân
TS. Hồ Phước Tiến Giảng viên, Trưởng bộ môn
Phòng làm việc: C208
Công việc:
ThS. Hồ Viết Việt Giảng viên chính
Phòng làm việc: C208
TS. Ngô Minh Trí Giảng viên, Trưởng khoa
Phòng làm việc: C109
ThS. Thái Văn Tiến Phụ trách phòng thí nghiệm
Phòng làm việc: C209
TS. Trần Thị Minh Hạnh Giảng viên
Phòng làm việc: C208
TS. Nguyễn Văn Hiếu Giảng viên
Phòng làm việc: C208
ThS. Trần Văn Líc Phụ trách phòng thí nghiệm
Phòng làm việc: C118
TS. Đào Duy Tuấn Giảng viên
Phòng làm việc: C208