Thông báo

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung tuyển dụng 2021
Thông báo 13:31 - 26 01 2021
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng, do nhu cầu...
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung tuyển dụng 2020
Thông báo 09:01 - 12 06 2020
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, có trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng, do nhu cầu...
Thông báo 13:15 - 26 05 2020
Chào các em sinh viên và học sinh thân mến! Trước tiên, nếu các em đã là sinh viên của Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, thầy muốn các em hãy tự hào về khoa! Các em đang học một chương trình đào tạo có lịch sử hơn...
Kết nối ETE qua Facebook
Instagram Twitter Facebook Youtube
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network