Những câu hỏi thường gặp về ĐATN

17:13 - 11 06 2020

1. Có thể nộp ĐATN cho người phản biện trễ được không?

Trước hết, sinh viên cần lưu ý thông báo về hạn nộp ĐATN cho người phản biện. Sinh viên cần tuân thủ quy định về thời gian và địa điểm nộp ĐATN theo thông báo. Mọi sự thay đổi về thời gian và địa điểm nộp ĐATN cần phải có sự đồng ý của người phản biện. Nếu sinh viên đơn phương vi phạm thì sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để tránh các vấn đề phát sinh trong quá trình nộp ĐATN cho người phản biện, sinh viên nên liên hệ trước với người phản biện (qua email, điện thoại, gặp trực tiếp) để thông báo về việc nộp ĐATN.
 

2. Các sản phẩm ĐATN cần nộp cho người phản biện bao gồm những gì?

Sản phẩm ĐATN chắc chắn cần có để nộp cho người phản biện là cuốn thuyết minh, chỉ cần đóng bìa mềm. Đối với các sản phẩm khác như thiết bị, mô hình, phần mềm, bản điện tử của quyển ĐATN,…, sinh viên cần liên hệ trước với người phản biện trước để trao đổi về yêu cầu nộp.
 

3. Bộ sản phẩm ĐATN chính thức cần nộp bao gồm những gì?

Bộ sản phẩm ĐATN cần nộp bao gồm: 
   - 01 quyển thuyết minh ĐATN đã chỉnh sửa, đóng bìa cứng.
   - 01 quyển thuyết minh ĐATN đã chỉnh sửa, đóng 
bìa mềm. 
   - 01 quyển thuyết minh ĐATN có yêu cầu chỉnh sửa của phản biện (để phản biện đối chiếu)
 
- Đĩa CD/DVD chứa các sản phẩm ĐATN theo quy định đặt trong vỏ giấy (thay vì vỏ nilon hay hộp cứng). Đĩa CD/DVD được dán ở mặt trong của trang bìa sau. 
Sinh viên xem thông tin chi tiết tại Điều 4, Khoản 3 và Khoản 4 của Quy định về đồ án tốt nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học. Sinh viên có thể tải Quy định tại đây: Quy định về ĐATN

Toàn bộ quy định về ĐATN có thể tải tại đây: Đồ án tốt nghiệp
 

4. Có mẫu (template) của quyển ĐATN và các phụ lục không?

Nhà trường có cung cấp mẫu của quyển thuyết minh và các phụ tục. Sinh viên có thể tải về tại đây: Mẫu ĐATN
 

5. Mỗi thành viên trong nhóm cần nộp một bộ sản phẩm ĐATN?

Mỗi nhóm chỉ nộp chung 01 bộ sản phẩm ĐATN. Nội dung của bộ sản phẩm ĐATN được trình bày ở phần trả lời của Câu hỏi 3.
 

6. Liêm chính học thuật là gì? Và sinh viên cần lưu ý đến vấn đề liêm chính học thuật như thế nào trong trong ĐATN?

Liêm chính học thuật là sự ứng xử ngay thẳng và trong sạch trong hoạt động học thuật. Đối với ĐATN, liêm chính học thuật liên quan đến các vấn đề như: cố ý đưa ra hoặc trình bày thông tin sai lệch so với nguồn trích dẫn, đạo văn,…

Sinh viên có thể xem các thông tin chi tiết về liêm chính học thuật tại đây: Quy định về Liêm chính học thuật
 

7. Trích dẫn là gì? Thực hiện trích dẫn ra sao?

Trích dẫn giúp cho người đọc biết được nguồn gốc thông tin. Việc trích dẫn thể hiện sự công nhận về sở hữu trí tuệ, là cơ sở để xác định và đánh giá thông tin.

Sinh viên có thể xem các thông tin chi tiết về trích dẫn tại đây: Quy định về trích dẫn

Sinh viên có thể tham khảo việc sử dụng https://scholar.google.com/ để tạo thông tin về nguồn trích dẫn.
 

8. Làm thế nào để có một quyển thuyết minh ĐATN tốt?

Sinh viên có thể xem một số lưu ý sau để viết tốt quyển thuyết minh ĐATN: Một số lưu ý về cách viết