Những câu hỏi thường gặp về ĐATN

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2020
Trước hết, sinh viên cần lưu ý thông báo về hạn nộp ĐATN cho người phản biện. Sinh viên cần tuân thủ quy định về thời gian và địa điểm nộp ĐATN theo thông báo. Mọi sự thay đổi về thời gian và địa điểm nộp ĐATN cần phải có sự đồng ý của người phản...