GIỚI THIỆU CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 

Hệ thống nhúng

 • Liên hệ
  • TS. Huỳnh Việt Thắng
  • Đề tài nghiên cứu
   • System-on-Chip (SoC), Network-on-Chip (NoC)
   • Mạng cảm biến không dây
   • Tính toán tái cấu hình (FPGA)
   • Thiết kế mạch tích hợp

Thiết kế VLSI

 • Liên hệ
  • ThS. Huỳnh Thanh Tùng
  • Đề tài nghiên cứu
   • Bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC) tốc độ cao, công suất tiêu hoa thấp
   • Thiết bị thu phát toàn số siêu băng rộng UWB
   • Mạch tích hợp truyền năng lượng
   • Thiết kế Radar dùng công nghệ CMOS
   • Mô hình hoa và phân tích FinFET 

Cảm biến sinh học

 • Liên hệ
  • TS. Cao Xuân Hữu
  • Đề tài nghiên cứu
   • Cảm biến magnetic biosensors
   • Cảm biến nano biosensors
   • Nghiên cứu môi trường bền vững 

Hệ thống MIMO

 • Liên hệ
  • TS. Nguyễn Lê Hùng
  • Đề tài nghiên cứu
   • Kỹ thuật truyền dẫn băng rộng

Hệ thống thông tin quang

 • Liên hệ
  • PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
  • Đề tài nghiên cứu
   • Xử lý tín hiệu quang
   • Tối ưu hệ thống thông tin quang
   • Tối ưu hệ thống truyền sóng vô tuyến qua sợi quang (RoF)
   • Tính toán và thiết kế hệ thống FTTH
   • Nâng cao chất lượng hệ thống quang không dây (FSO)
   • Nghiên cứu các giải pháp thiết kế cho Topo logic
   • Nghiên cứu các giaỉ pháp tiết kiệm năng lượng trong mạng truyền thông
   • Tính toán thiết kế mạng toàn quang

Thiết kế antenna

 • Liên hệ
  • TS. Trần Thị Hương
  • Đề tài nghiên cứu
   • Thiết kế antenna phẳng
   • Thiết kế antenna vi dải
   • Thiết kế antenna mảng
   • Đo đạc tính chất vật liệu để thiết kế antenna 

Xử lý tiếng nói

 • Liên hệ
  • PGS.TS. Phạm Văn Tuấn
  • Đề tài nghiên cứu
   • Xử lý tiếng nói/ âm thanh: phân loại, nhận dạng, mã hoá, nâng cao chất lượng
   • Học máy: mạng nơ-ron, mô hình Markov ẩn, mạng Bayesian
   • Thiết kế trên nền tảng DSP, FPGA các thuật toán xử lý tín hiệu số và ứng dụng
   • Ứng dụng xử lý tín hộ số trong các hệ thống giám sát, truyền thông và y sinh

Xử lý ảnh/ video

 • Liên hệ
  • ThS. Hoàng Lê Uyên Thục
  • Đề tài nghiên cứu
   • Giám sát giao thông
   • Hệ thống giám sát bệnh nhân
   • Bản đồ số