KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Địa chỉ: Khu C, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3841 287