GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

 

Gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Máy tính.

Tổng số sinh viên hằng năm bình quân là 1400, trong đó có khoảng 1200 sinh viên hệ chính quy và Chương trình Tiên tiến (hợp tác với Khoa Kỹ thuật Điện, trường Đại học Washington, Seattle, Hoa kỳ, giảng dạy bằng Tiếng Anh), 200 sinh viên hệ vừa làm vừa học tại trường và tại các trung tâm. Khoa đã và đang đào tạo được 15 khóa cao học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử với số lượng học viên hằng năm khoảng 50. Ngoài ra còn kết hợp đào tạo hệ cử nhân Sư­ phạm Kỹ thuật, kỹ sư Cơ Điện tử và kỹ sư­ Chất lượng cao.