Tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình giảng dạy thực nghiệm do Đại học Quốc gia Yokohama (YNU) tổ chức vào tháng 9/2019. 

12:58 - 19 08 2019

Tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình giảng dạy thực nghiệm do Đại học Quốc gia Yokohama (YNU) tổ chức vào tháng 9/2019. 
Chương trình giảng dạy tập trung do các giáo sư của YNU đã thực hiện được 2 năm (9/2017, 09/2018) và đã mang lại nhiều kết quả và ấn tượng tốt đẹp cho sinh viên của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hình thức lớp học không chỉ là giảng dạy lý thuyết mà còn phối hợp cả thực hành tại chỗ đã mang đến nhiều điều lý thú mới mẻ.
Năm nay là năm thứ 3 chương trình được thực hiện với nội dung và số lượng GS của YNU tham gia nhiều hơn. 

Thời gian: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019

Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Nội dung dự kiến: 

Giới thiệu tổng quan về Đại học Quốc gia Yokohama và giảng dạy thực nghiệm với 3 nội dung chính (3 lớp học)

1. Thực nghiệm trên bộ dụng cụ cơ khí (GS.Matsui) 

2. Thực nghiệm về  Robot ( GS.Shimono)

3. Thực nghiệm về Nhiệt động lực (GS.Araki)

Sinh viên mong muốn tham gia đăng ký bằng cách đăng ký tại Form online

https://forms.gle/bbSEWUxDBsUvVw8R7 trước ngày 28/08.

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung tuyển dụng 2021
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên,...
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung tuyển dụng 2020
Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là đơn vị thực hiện công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng Viễn thông trên phạm vi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên,...
Kết nối ETE qua Facebook
Instagram Twitter Facebook Youtube
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network