Tag : Sáng tạo

Triển khai cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo năm 2015
10:08 - 09 06 2017
Cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo do trung tâm phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ, Trung ương Đoàn phối hợp với công ty Intel Việt Nam tổ chức.
Kết nối ETE qua Facebook
Instagram Twitter Facebook Youtube
 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network