TUYỂN SINH 2020

16:29 - 25 04 2020

THÔNG TIN CHUNG


1. Thông tin chung
 

TT

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã ĐKXT

Tổng chỉ tiêu

1

Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao)

7520207CLC

180

2

Kỹ thuật máy tính

7480106

50


2. Thông tin chi tiết:

 • Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao): Tuyển sinh
 • Ngành Kỹ thuật Máy tính: Tuyển sinh

 • Đại Học Đà Nẵng
 • Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network
 • Earth Observatory of Singapore
 • Singapore Centre for Environmental Life Sciences Engineering
 • Asean University network