Vào ngày 02/02/2015 Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo GS-TSKH Bùi Văn Ga đã ký quyết định về việc cho phép Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đào tạo trình độ tiến sĩ 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và kỹ thuật viễn thông.

 

 

Capture