GIAO LƯU VỚI GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU

Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa GS. Ngô Bảo Châu với sinh viên Đại học Đà Nẵng, qua đó giúp sinh viên học hỏi kinh nghiệm học tập và nghiên cứu khoa học, với nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 13h30 ngày 25/4/2017 (thứ 3)
- Địa điểm: Hội trường F, trường Đại học Bách khoa
2. Địa chỉ đăng ký tham dự:
https://goo.gl/forms/Rq1jGhHS3h1kntd22
3. Hạn cuối đăng ký: trước 15h00 ngày 24/4/2017