HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - NĂM 2017

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Ngày 22/4/2017 khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức thành công hội nghị sinh viên NCKH cấp khoa năm 2017. Sau khi xem các đội trình bày về sản phẩm nghiên cứu của mình, ban giám khảo đã chọn và  trao giải cho các đội sau:

1. Giải nhất:

- Đề tài: Nhận dạng đối tượng dùng kỹ thuật học sâu

- Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hoàng Anh - 12DT4

- Người hướng dẫn: TS. Hồ Phước Tiến

2. Giải nhì:

- Đề tài: Thiết kế và thi công mô hình mạng lưới đo lưu lượng mưa sử dụng wireless sensor network

- Nhóm sinh viên thực hiện:

+ Nguyễn Huỳnh Nhật Thương - 12DT4

+ Ngô Thanh Liêm - 13DT2

+ Trần Thụy Ngọc Hằng - 13DT2

+ Phan Văn Huy - 13DT2

- Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn

3. Giải ba: 

- Đề tài: Hệ thống cảnh báo sạt lở đất

- Nhóm sinh viên thực hiện:

+ Nguyễn Văn Sĩ - 13DT2

+ Hoàng Đại Quốc - 13DT1

+ Lê Thị Hạnh - 13DT2

- Người hướng dẫn: KS. Vũ Vân Thanh