THÔNG BÁO XÉT CẤP HỌC BỔNG VALLET NĂM 2017

​1. Số lượng: 20 suất
2. Mức học bổng: 16.000.000 VND/1 suất.
3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/8/2017 đến ngày 20/8/2017.
4. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A132, Chuyên viên Đào Thị Hương Duyên).
Xem chi tiết trong file đính kèm.