THÔNG BÁO HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC VÀ SAU TIẾN SĨ TẠI ÁO

Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình học bổng sau đại học và sau tiến sĩ của Hiệp hội Asea-Uninet dành cho ứng viên Việt Nam.

1. Lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật, Y dược, Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội nhân văn, Nghệ thuật.

2. Loại hình học bổng: áp dụng cho các ứng viên học viên cao học đã có bằng thạc sĩ (bao gồm đề tài thạc sĩ) hoặc tiến sĩ (hoặc tương đương) trong các lĩnh vực khác nhau (bao gồm: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật, Y dược, Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội nhân văn, Nghệ thuật) và ứng viên tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực âm nhạc.

- Học bổng sau tiến sĩ (nghiên cứu)
+ Thời hạn: tối đa 9 tháng
+ Kinh phí: 1,040 Euros
- Học bổng tiến sĩ: Học bổng dành cho ứng viên hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Áo.
+ Thời hạn: 36 tháng
+ Kinh phí: 940 Euros
- Học bổng chương trình Sandwich: Học bổng cấp cho 1 phần nghiên cứu trong chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Áo
+ Thời hạn: 12 tháng
+ Kinh phí: 940 Euros
- Học bổng dành cho lĩnh vực âm nhạc
+ Thời hạn: tối đa 9 tháng
+ Kinh phí: 940 Euros
Ngoài ra, ứng viên nhận học bổng sẽ nhận được tiền trợ cấp đi lại tối đa 730 Euros.
3. Tuổi tối đa:
- Thạc sĩ và Tiến sĩ: 35 tuổi
- Sau tiến sĩ: 45 tuổi
4. Trình độ ngoại ngữ: Kỹ năng nói, viết lưu loát tiếng Anh hoặc tiếng Đức.
5. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: 01.12.2015
6.Cách thức nộp đơn: Nộp đơn online tại trang web: www.scholarships.at
7. Liên hệ:
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Konstanze Pirker
Tel: +43 1 534 08 – 471
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.