THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG VNPT-NET 2017

Thông tin tuyển dụng của công ty hạ tầng mạng VNPT-Net năm 2017:
- Số lượng: 09 người
- Vị trí công việc:
+ Chuyên viên an ninh mạng (02 người)
+ Chuyên viên điều hành khai thác/vận hành khai thác mạng viễn thông di động, IP, chuyển mạch (07 người)
- Nơi làm việc: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết trong file đính kèm