FPTSOFTWAREDN TUYỂN DỤNG LẬP TRÌNH VIÊN C/C++

Hiện tại FSOFT đang cần tuyển 30 Lập trình viên C/C++, cụ thể như sau:
1. Mô tả công việc
- Tham gia các dự án phát triển cho nền công nghiệp ô tô với các tập đoàn lớn trên thế giới
- Tiếp cận các công nghệ mới về lập trình điều khiển, xử lý hình ảnh, dữ liệu lớn
2. Yêu cầu
- Hiểu biết về lập trình C/C++
- Có kinh nghiệm Linux/Unix đặc biệt Ubuntu
- Kinh nghiêm về shell script
- Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực testing, unit test là một lợi thế
- Kiến thức embedded system, automative, ... là một lợi thế

Xem chi tiết trong file đính kèm