THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ VIỆT HOA

1. Vị trí: Nhân viên Kỹ thuật
- Số lượng: 50 người
- Chuyên ngành: Điện tử, Cơ khí
2. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến ngày 31/5/2017
Xem chi tiết trong file đính kèm