THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD

Địa chỉ VPĐD tại ĐN: Tầng 6, Tòa nhà Software Park, Số 2 Quang Trung, Đà Nẵng
Website : www.furukawa-denki.com
Thời gian thi tuyển: 8g30 ngày 24/4/2017 (thứ 2)
Địa điểm thi tuyển: Tầng 5, Tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung
1. Điều kiện tham gia:
Sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng khóa 12, có kiến thức về lập trình,
thuộc các chuyên ngành sau:
- ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
- Công nghệ thông tin
- PFIEV, Điện tự động hóa, Cơ điện tử
2. Nội dung công việc:
- Lập trình phát triển phầm mềm liên quan đến tủ điện điều khiển.
- Lập trình phát triển các công cụ tự động vẽ và chỉnh sửa bản vẽ CAD.
- Lập trình phát triển phần mềm liên quan đến hệ thống CAD
3. Đăng ký thi tuyển:
- Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/4/2017
- Đăng ký tại địa chỉ: https://sites.google.com/site/furukawadng

Xem chi tiết trong file đính kèm