THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ

Hiện nay, do nhu cầu phát triển công ty đang cần tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp chuyên ngành sau để phục vụ cho công tác Quản lý vận hành hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã thuộc tỉnh Phú Yên:
- Điện tử Viễn thông
- Cơ điện tử
- Điện tự động hóa
- Công nghệ thông tin
- Cơ khí
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Ông Nguyễn Tự Ba - P. Trưởng ban Hành chính - Nhân sự
- Số điện thoại: 08.8860.5269
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.