THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2016 – KHÓA 33

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 33 cho 34 chuyên ngành, chung cho hai định hướng thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

1. Đăng ký dự thi

- Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.ts.udn.vn/, mục “Đăng ký trực tuyến” trên menu trái.

- Sau khi đăng ký trực tuyến thí sinh nộp các giấy tờ bổ sung tại Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng.

- Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/04/2016.

2. Kế hoạch ôn thi

- Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 08/03/2016.

3. Thời gian thi tuyển và nhập học

- Thi tuyển: Dự kiến tổ chức thi vào các ngày 7, 8 và 9/5/2016

- Nhập học: Dự kiến tháng 6/2016

4. Địa chỉ liên hệ, đăng ký ôn thi

Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng;

Số 41 Lê Duẫn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: (0511) 3832552;

Website: http://www.udn.vn/bandaotao

Xem chi tiết tại đây