THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH ĐỢT 1 NĂM 2016 – KHÓA 33

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2016, Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) khóa 33 với tổng chỉ tiêu 40 cho 19 chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

2. Thời gian thực hiện

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/4/2016.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 09/5/2016.

- Lệ phí xét tuyển: 1.500.000 đồng/hồ sơ; Lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

3. Địa điểm liên hệ và tiếp nhận hồ sơ

Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng;

Số 41 Lê Duẫn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: (0511) 3832552 và (0511) 3892538

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.udn.vn/bandaotao

Xem chi tiết tại đây