GIỚI THIỆU CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

Số TT Tên đề tài Cấp quyết định, mã số Số QĐ, ngày tháng năm/ ngàynghiệm thu Kết quả nghiệm thu
1 Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh giám sát, chăm sóc sức khỏe dựa trên phân tích tín hiệu video B2012-01-03 3515/QĐ-BGD ĐT, ngày 18/08/2011 Tốt
2 Phát Triển Các Thuật Toán Nâng Cao Chất Lượng Tiếng Nói Trong Miền Tần Số và Miền Wavelet B2010-ĐN02-60 04/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT, ngày 03/01/2012 Tốt
3 NC ứng dụng công nghệ ASIC B2005-15-25 10/2006/KHCN-XNHTĐT Tốt
4 Nâng cao dung luợng và khoảng cách truyền dẫn trong hệ thống thông tin quang coherence. B2000-15-42 2002 Tốt
5 Nâng cao tỉ số tín hiệu trên nhiễu trong hệ thống thông tin sợi quang quốc gia ghép kênh theo bước sóng (WDM) tốc độ cao có các bộ khuếch đại quang (EDFA) mắc chuỗi B2006-ĐN02-17 KHCN-2009-073, ngày 14-12-2007/ ngày 22-12-2007 Tốt
6 Ứng dụng kiểm thử đột biến cho các truy vấn cơ sở dữ liệu B2010-ĐN02-52 2531/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT, ngày 30-05-2011/ ngày 07-06-2011 Tốt
7 Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm và mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường SCICOS và SIMULINK 05/2010/HĐ – NĐT(Đề tài Nghị định thư Việt – Pháp) 2011 Tốt
8 Hệ thống phân phát tri thức trong đào tạo từ xa B2005-15-51 113/KH&SĐH, ngày 13-02-2006/ ngày 16-02-2006 Đạt
9 Nghiên cứu chế tạo hệ thống đo đạc và phân tách các phân tử sinh học đặc hiệu – protein/ADN KC.03.TN10/11-15 496/QĐ-BKHCN, ngày 18-03-2013/ ngày 29-03-2013 Tốt