CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA CÁC CÁN BỘ

THUỘC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG 5 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

Các công trình công bố tập trung vào các lĩnh vực sau:

  • Digital Signal Processing and Applications
  • Wireless Communication
  • Electronics/MicroElectronics
  • Optical Telecommunication
  • Electromagnetics, Wave Propagation, Antenna Design
  • Applied Physics
  • Optical Signal Processing

 

 

 

 

 

Tệp tin đính kèm:
FileDescriptionFile size
Download this file (CongTrinhCongBo.pdf)Công trình công bốfile .pdf519 kB