HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ DOANH NGHIỆP

 

Hợp tác quốc tế:

Hợp tác tốt với nhiều trường Đại học nổi tiếng trên thế giới như:

  • Khoa Điện (EE), Trường ĐH Washington Seattle, Hoa kỳ.
  • Khoa Điện (EE), Trường ĐH Seattle, Bowling, Princeton, và Catholic, Hoa kỳ.
  • Khoa Điện (EE), Trường ĐH Victoria, Canada.
  • Khoa Điện và CNTT,  Trường ĐH LLVT, Liên bang Munich, Đức.
  • Khoa Điện, Khoa học máy tính và CNTT,  Trường ĐH,  Stuttgart, Đức.
  • Khoa Điện (EE), Trường ĐH Kỹ thuật Graz, Áo.
  • Khoa Điện và CNTT,  Trường ĐH Queensland, Úc.
  • Khoa Điện (EE), Trường ĐH Sẹjong, Hàn quốc...

khoa 3

Được giảng dạy, thực hành bởi các Giáo sư thỉnh giảng

Hợp tác với công ty, doanh nghiệp:

Luôn quan tâm đến việc xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất cho: Intel Việt Nam, Renesas, eSilicon, Acronics System, Samsung Electronic, VTI (Trung tâm Viễn thông quốc tế), VTN (Trung tâm Viễn thông quốc gia), Danang Telecom (Viễn thông Đà Nẵng), Danang Post (Bưu điện Đà Nẵng), Trung tâm quản lý tần số, VDC (Trung tâm truyền số liệu), Mobiphone, VinaPhone, Viettel…