Ban Lãnh đạo Khoa

Họ tên - Chức vụ Thông tin cá nhân

Tuan NguyenVan

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng Khoa

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 • Công việc:
  • Phụ trách chung các mặt hoạt động trong khoa.
  • Công tác định hướng chiến lược phát triển Khoa.
  • Công tác nhân sự.
  • Cơ sở vật chất.
  • Công tác thi đua khen thưởng.
  • Một số công tác khác phát sinh trong tương lai.

MT-NgoMinhTri

TS. Ngô Minh Trí

Phó Trưởng Khoa

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 • Công việc:
  • Công tác đào tạo SĐH: Cao học và TS.
  • Công tác NCKH.
  • Kiểm định chất lượng đào tạo (AUN và các chuẩn khác).
  • Quan hệ quốc tế.
  • Thông tin quảng bá.
  • Công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, cháy nổ…
  • Một số công tác khác phát sinh trong tương lai

VT-BuiThiMinhTu

TS. Bùi Thị Minh Tú

Phó Trưởng Khoa

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 • Công việc:
  • Công tác đào tạo đại học.
  • Công tác sinh viên và cựu sinh viên.
  • Quan hệ doanh nghiệp: Capstone project, thực tập, phản hồi doanh nghiệp…
  • Dự án HEEAP.
  • Kế hoạch thí nghiệm, thực hành.
  • Xây dựng dự án phát triển phòng TN.
  • Một số công tác khác phát sinh trong tương lai.

Giáo vụ - Thư ký

Họ tên - Chức vụThông tin cá nhân

Diem LeLuuHong

CN. Lê Lưu Hồng Diễm

Giáo vụ và Thư ký Khoa

 • Phòng làm việc: Văn phòng Khoa
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Điện thoại: 0511.3841287

Bộ môn Kỹ thuật Điện tử

Họ tên - Chức vụThông tin cá nhân

DT-HuynhVietThang-2013

TS. Huỳnh Việt Thắng

Giảng viên, Trưởng bộ môn

DT-NguyenVanPhong

ThS. Nguyễn Văn Phòng

Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Đào tạo

 • Phòng làm việc: Phòng đào tạo
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DT-LeXung

ThS. Lê Xứng

Giảng viên chính

DT-DuQuangBinh

ThS. Dư Quang Bình

Giảng viên

 • Phòng làm việc: C110
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DT-NguyenDuyNhatVien

ThS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Giảng viên

DT-LeHongNam

KS. Lê Hồng Nam

Phụ trách Xưởng điện tử

 • Phòng làm việc: Xưởng điện tử
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

DT-CaoXuanHuu

TS. Cao Xuân Hữu

Giảng viên

DT-DinhBaKhuong

TS. Đinh Bá Khương

Giảng viên

 • NCS Sau Tiến sĩ tại Úc
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DT-NguyenBaHoi

TS. Nguyễn Bá Hội

Giảng viên

 • Phòng làm việc: Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DT-NguyenQuangNhuQuynhThS. Nguyễn Quang Như Quỳnh

Giảng viên  

 • NCS tại Nhật Bản
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 

DT-HuynhThanhTung ThS. Huỳnh Thanh Tùng

Giảng viên, Chủ tịch Công đoàn Khoa

 • Phòng làm việc: C110
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học
 

  DT-VoTuanMinh

ThS. Võ Tuấn Minh

Giảng viên

 • Phòng làm việc: C110
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

DT-NguyenTrungKien

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Phụ trách phòng thí nghiệm

DT-NguyenThanhSon

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Giảng viên

DT-PhamChau

KS. Phạm Châu

Giảng viên

 • Phòng làm việc: C110
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

DT-VuVanThanh

KS. Vũ Vân Thanh

Phụ trách phòng thí nghiệm

DT-NguyenNgocNhan

ThS. Nguyễn Ngọc Nhân

Giảng viên

DT-TangAnhTuan 

KS. Tăng Anh Tuấn

Giảng viên

 • NCS tại Anh
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông

Họ tên - Chức vụThông tin cá nhân

 

VT-TranThiHuong

TS. Trần Thị Hương

Giảng viên, Trưởng bộ môn

 
 • Phòng làm việc: C111
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-TangTanChien

PGS.TS. Tăng Tấn Chiến

Giảng viên cao cấp, Nhà giáo ưu tú

 • Phòng làm việc: C111
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

Tuan NguyenVan

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

Giảng viên chính, Trưởng khoa

 

 • Phòng làm việc: C109
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

Cuong NguyenVan

PGS.TS. Nguyễn Văn Cường

Giảng viên

 • Phòng làm việc: C111
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-HoangLeUyenThuc

ThS. Hoàng Lê Uyên Thục

Giảng viên

 • Phòng làm việc: C111
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

 VT-NguyenLeHung

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

Giảng viên, Phó Trưởng ban KHCN & Môi trường

 

 • Phòng làm việc: Ban KHCN & Môi trường
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-NguyenTanHung

TS. Nguyễn Tấn Hưng

Giảng viên

 • NCS sau Tiến sĩ tại Nhật Bản
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-BuiThiMinhTu

TS. Bùi Thị Minh Tú

Giảng viên, Phó trưởng khoa

 • Phòng làm việc: C207
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-LeThiPhuongMai

ThS. Lê Thị Phương Mai

Giảng viên

 • Phòng làm việc: C111
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-NguyenThiHongYen

ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến

Giảng viên

 

 • NCS tại Anh
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-NguyenThuyTrinh

ThS. Nguyễn Thuý Trinh

Giảng viên

 

VT-HoangMinhHuy

ThS. Hoàng Minh Huy

Giảng viên

 • NCS tại Na Uy
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-MacNhuMinh

KS. Mạc Như Minh

Phụ trách phòng thí nghiệm

 • Phòng làm việc: Phòng thí nghiệm Viễn Thông
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Họ tên - Chức vụThông tin cá nhân

MT-HoPhuocTien

TS. Hồ Phước Tiến

Giảng viên, Trưởng bộ môn

 
 • Phòng làm việc: C208
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-HOVIETVIET

ThS. Hồ Viết Việt

Giảng viên chính

 • Phòng làm việc: C208
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-LeThanhNgon

ThS. Lê Thành Ngôn

Giảng viên

 
 • NCS tại Canada
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

VT-NguyenThiAnhThu

TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Giảng viên

 
 • Phòng làm việc : Văn phòng TTXS
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

 Tuan PhamVan

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Giảng viên, Trưởng phòng Khảo thí -Đảm bảo CLGD

 
 • Phòng làm việc : Phòng Khảo thí - Đảm bảo CLGD
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

 

MT-NgoMinhTri

TS. Ngô Minh Trí

Giảng viên, Phó trưởng khoa

MT-ThaiVanTien

ThS. Thái Văn Tiến

Phụ trách phòng thí nghiệm

MT-TranThiMinhHanh

ThS. Trần Thị Minh Hạnh

Giảng viên

 

 
 • NCS tại Anh
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-PhamXuanTrung

KS. Phạm Xuân Trung

Giảng viên

 
 • Master tại Hàn Quốc
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-DuNguyenHoangAnh

ThS. Dư Nguyễn Hoàng Anh

 Giảng viên

 
 • NCS tại Áo
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-NguyenTheNghia

KS. Nguyễn Thế Nghĩa

Phụ trách phòng thí nghiệm

 
 • Phòng làm việc: C213
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-NguyenHaiTrieuAnh

KS. Nguyễn Hải Triều Anh

Giảng viên

 

 
 • NCS tại Singapore
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-NguyenVanHieu

KS. Nguyễn Văn Hiếu

Giảng viên

 
 • Master tại Hàn Quốc
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học

MT-TranVanLic

KS. Trần Văn Líc

Phụ trách phòng thí nghiệm

 • Phòng làm việc: C118
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Lý lịch khoa học